Code général des impots (Luật chung về các thứ thuế)

Văn bản luật chung về các thứ thuế của Pháp (được ban hành theo sắc lệnh 6/4/1950 cùng nhiều sắc lệnh và nghị định khác cho đến ngày 12/5/1966) về các thuế thu cho nhà nước, các thuế thu cho tập thể địa phương và các tổ chức khác, các điều khoản về 2 loại thuế trên. Kèm theo 4 phụ lục về việc pháp đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.666 C419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn