Văn kiện đảng toàn tập\ tập 44

Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của đảng trong năm 1983, gồm 56 tài liệu chủ yếu là các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, báo cáo, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành trung ương Đảng và một số bài phát biểu của Tổng bí thư Lê Duẩn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn