Managing the presidency : Carter, Reagan, and the Search for Executive Harmony

Sách nghiên cưú về chức vị tổng thống và các cơ quan hành pháp Hoa kỳ thông qua so sánh hoạt động của 2 tổng thống Carter và Reagan; trình bày mô hình bộ máy nhà nước, cơ quan giúp việc tổng thống, những chiến lược thay đổi bộ máy hành chính và đưa ra những vấn đề về vị trí tổng thống trong tương la...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Pennsylvania: University of Pittsburgh, 1986
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973 M105a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn