Văn kiện đảng toàn tập\ Tập 45

Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong năm 1984, 57 tài liệu gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, báo cáo của Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, bài phát biếu của Tổng bí thư Lê Duẩn, của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị lần thứ sá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn