Văn kiện đảng toàn tập\ Tập 45

Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong năm 1984, 57 tài liệu gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, báo cáo của Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, bài phát biếu của Tổng bí thư Lê Duẩn, của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị lần thứ sá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 02023nam a2200277 4500
001 30058
005 20161019035108.0
008 060615s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
110 |a Đảng cộng sản Việt Nam 
245 1 |a Văn kiện đảng toàn tập\   |c Đảng cộng sản Việt Nam.   |n Tập 45 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2006 
300 |a 505tr. 
520 |a Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong năm 1984, 57 tài liệu gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, báo cáo của Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, bài phát biếu của Tổng bí thư Lê Duẩn, của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị lần thứ sáu và lời khai mạc của tổng bí thư tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng 
653 |a đảng cộng sản việt nam 
653 |a nghị quyết 
653 |a văn kiện đảng 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 15/06/2006  |c Administrator  |d NAL060047281 
942 |c BK 
999 |c 8230  |d 8230 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.45 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 22739  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-06-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00023770  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.45 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 22740  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-06-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00023771  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.45 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 22741  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-06-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00023772  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.45 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 22742  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-07-14  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00024047  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.45 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 22743  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-06-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00023773  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK