New perspectives on the House of representatives\

Sách tập hợp các bài viết về triển vọng mới của Hạ viện Quốc hội Hoa kỳ hướng tới thế kỷ 21, giới thiệu chung về hoạt động của Hạ viện, các Uỷ ban và tiểu ban của Hạ viện, mô tả sự đối đầu của đại biểu các đảng phái trong Hạ viện, chiến lược của các nhà lãnh đạo Hạ viện trong các thời kỳ 1960-1990...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Robert L. Peabody
Đồng tác giả: Nelson W. Polsby
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Maryland: The Johns Hopkins, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ tư
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.73 N207p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn