Histoire du XX siecle (Lịch sử thế kỷ XX). T1: La Fin du "Monde Européen" 1900 - 1945 (Sự kết thúc của "thế giới Châu Âu" 1900 -1945)

Những sự kiện đã làm thay đổi thế giới, những nhân vật quan trọng đã làm biến đổi thế kỷ XX. Tập 1 đề cập đến sự chấm dứt của thế giới châu Âu, một thế giới ổn định do châu Âu thống trị (đầu thế kỷ XX); những rung chuyển của chiến tranh thế giới thứ nhất; sự ổn định lừa dối trong những năm 20; khủng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Serge Berstein (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Hatier, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 H313t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn