A manual of parliamentary practice (Tài liệu hoạt động nghị viện: dùng cho Thượng nghị viện Mỹ): for the use of the senate of the United States\

Về các nguyên tắc quan trọng trong hoạt động nghị viện Mỹ như kinh phí của cơ quan lập pháp, đặc quyền của các nghị sĩ, quyền tự vệ hợp pháp; quyền bầu cử, đại cử tri, số đại biểu cần thiết, sự vắng mặt, diễn giả, các uỷ ban thường trực, thư ký, báo cáo của uỷ ban, sửa đổi bổ sung, phê chuẩn, báo ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jefferson Thomas
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: S.H. Smith, 1801
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328 M105u
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn