Citizen Governance (Quyền làm chủ của công dân): Leading American communities into the 21st century\

Đưa ra quan điểm nước Mỹ sẽ hoạt động ra sao nếu không có sự tham gia của người dân vào quá trình thống trị. Nghiên cứu về cơ cấu chính quyền địa phương, vai trò của công dân, các viên chức được bầu, những người hoạt động công chúng trong thế kỷ 21, bao gồm trách nhiệm của họ trong việc xây dựng và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Box Richard C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Sage Publications inc, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.738 C314-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn