Reorganizing State Government - The Executive Branch: Westview Special Stuches in public policy and public system management\

Sách nghiên cưú về sự tái tổ chức lại chính quyền nhà nước Hoa kỳ từ 1900 đến 1975 tất cả hơn 150 lần ở 48 bang; giới thiệu các khái niệm và yêu cầu khác nhau của tổ chức chính quyền nhà nước, giải thích các phương hướng, chiến lược cho việc nghiên cưú tiếp tục về tái tổ chức chính quyền nhà nước Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: James L. Garnett
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Colorado: Westview, 1980
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.73 R205r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn