Trích dẫn APA

(1990). Challenges to local government (Những thách thức đối với chính quyền địa phương). London: Sage Publications Ltd.

Chicago Style Citation

Challenges to Local Government (Những Thách Thức đối Với Chính Quyền địa Phương). London: Sage Publications Ltd, 1990.

Trích dẫn MLA

Challenges to Local Government (Những Thách Thức đối Với Chính Quyền địa Phương). London: Sage Publications Ltd, 1990.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.