An introduction to survey research, polling, and data analysis (Giới thiệu về điều tra nghiên cứu, lấy phiếu thăm dò ý kiến và phân tích dữ liệu)\

Mô tả cách thức tiến hành điều tra nghiên cứu, giải thích cách đọc báo cáo thống kê và phân tích dữ liệu hướng dẫn cách đánh giá phiếu thăm dò ý kiến một cách hiệu quả, bao gồm việc xây dựng kế hoạch điều tra nghiên cứu, lập mẫu các bước viết câu hỏi điều tra, phỏng vấn và đặt tiêu chuẩn chiến lược,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Weisberg Herbert F.
Đồng tác giả: Bruce D. Bowen, Jon A. Krosnick
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Thousand Oaks: Sage Publications inc, 1996
Phiên bản:in lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 300.7 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn