The democratic dilemma (Thế tiến thoái lưỡng nan của nền dân chủ): Can citizens learn what they need to know?\

Khai thác và thử nghiệm các giả thuyết về cách người dân giải quyết tình thế khó xử của nền dân chủ đương thời. Sự phức tạp này đã đặt áp lực lớn đối với những người muốn đưa ra sự lựa chọn có cơ sở. Nêu ra câu trả lời thống nhất đối với những vấn đề phức tạp như: hệ thống hành chính quan liêu, cách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lupia Arthur
Đồng tác giả: Mathew D. Mc Cubbins
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Cambridge: Cambridge University Press, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 323 D202-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn