Budgeting and the management of public spending (Dự thảo ngân sách và quản lý chi phí công cộng)

Tập tiểu luận tổng quan về những bước phát triển quan trọng trong việc quản lý chi tiêu công cộng: cách thức đưa ra quyết định chi tiêu ngân sách của các chính phủ; môi trường kinh tế chính trị; lập dự thảo chi tiêu; so sánh các hệ thống ngân sách ở các nước ASEAN, Newzealand, Australia, Anh và Cana...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đonal J. Savoie (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Brookfield: Edward Elgar publishing Ltd., 1996
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.03 B506g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn