International intellectual property and the common law world (Quyền sở hữu trí tuệ trên quốc tế và những luật theo tập tục)

Các bài thuyết trình đề cập đến các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ trên thế giới với những luật theo tập tục. Đề cập tới những thách thức đối với luật về quyền sở hữu trí tuệ trong việc bảo vệ quyền lợi của những người phát minh với lợi ích của quần chúng rộng rãi hơn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Charles Rickett (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Oxford; Porland: Hart publ., 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.048 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn