Local government in Europe: Trends and developments (Chính quyền địa phương ở châu Âu)

Tập hợp 15 bài nghiên cứu về các khuynh hướng và những sự phát triển, thay đổi của các chính quyền địa phương tại các nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Na Uy, Italy) trong khuôn khổ pháp lý và xã hội của Cộng đồng châu Âu trong những năm gần đây (đến 1991). V...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Gerry Stoker (chủ biên)
Đồng tác giả: Richard Batley (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Houndmills: Macmillan press Ltd, 1991
Chủ đề:
EU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.09 L419a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn