Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland (Sách tra cứu Luật nhà nước của nước Cộng hoà liên bang Đức. Tập 1: Những nền móng của Nhà nước và Hiến pháp)\

Đề cập cơ cấu tổ chức và chức năng của Nhà nước mở rộng đến những cơ sở của Luật nhà nước về lý luận nhà nước, về Hiến pháp; phân tích đến mối liên hệ tất yếu của Luật nhà nước với lịch sử, văn hoá và quan hệ quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Isensee Josef
Đồng tác giả: Paul Kirchhof
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Heidelberg: C.F. Muller, 1998
Phiên bản:In lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.43 H105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn