Handbuch des staatsrechts der bundesrepublik Deutschland (Sách tra cứu Luật nhà nước của nước Cộng hoà liên bang Đức. Tập 3: Hoạt động nhà nước\

Sách giới thiệu về hoạt động của Nhà nước, kết quả tích cực và thực tiễn của nhà nước và của Luật nhà nước, nhiệm vụ và phương tiện của nhà nước, vai trò điều hành và quản lý của nhà nước, những lĩnh vực riêng có của nhà nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Isensee Josef
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Heidelberg: C.F. Miiller, 1998
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.43 H105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn