Handbuch des staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland (Sách tra cứu Luật nhà nước của nước Cộng hoà Liên bang Đức. TậpVII: Những chuẩn mực của Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp và những quan hệ quốc tế)\

Sách đề cập các vấn đề về chuẩn mực của Hiến pháp (như: kết cấu ngôn ngữ, quyền lập hiến, sự thích nghi với hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, giải thích hiến pháp...), về quan hệ giữa Hiến pháp và quốc phòng, giữa hiến pháp và các mối quan hệ quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Josef Isensee
Đồng tác giả: Paul Kirchhof
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Heidelberg: C.F. Miiller Juristischer, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.43 H105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn