Handbuch des staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland (Sách tra cứu Luật nhà nước của nước Cộng hoà Liên bang Đức. Tập VIII: Sự thống nhất nước Đức. Quá trình và nền tảng của sự thống nhất nước Đức)\

Sách đề cập tới quá trình lịch sử của sự tái thống nhất nước Đức, những cơ sở hiệp ước của việc thống nhất nước Đức, những nền tảng của việc thống nhất nước Đức trên phương diện Luật nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Josef Isensee
Đồng tác giả: Paul Kirchhof
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Heidelberg: C. F. Miiller, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.43 H105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn