Handbuch des staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. (Sách tra cứu Luật nhà nước của nước Cộng hoà liên bang Đức)\ Tập 9: Die Einheit Deutschlands - Festigung und Ubergang/

Sách đề cập đến những giai đoạn củng cố và chuyển giao trong qúa trình thống nhất nước Đức như: kết cấu Hiến pháp trong quá trình tái thống nhất, sự thống nhất về pháp luật trong sự chuyển giao, các giải pháp quá độ về tổ chức và nhân sự, về các đảng phái và tài sản của các đảng, về hành chính, quân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Josef Isensee
Đồng tác giả: Paul Kirchhof
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Heidelberg: C.F. Muller, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.43 H105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn