Arbeitsrechts - Handbuck systematische darstellung und nachschlagewerk fur die praxis (Sách tra cứu Luật lao động: Mô tả hệ thống và hướng dẫn thực hiện)\

Sách miêu tả hệ thống và hướng dẫn thực hiện Luật lao động với những bộ phận chủ yếu như Luật lao động cá thể, Luật doanh nghiệp, luật về hiệp hội - lương và hoà giải, luật về thuế và bảo hiểm xã hội... Sách được biên tập mới trong khuôn khổ của Luật lao động châu Âu, có liên hệ tới ảnh hưởng của Hi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Schaub Gunter
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: C. H. Beck, 1998
Phiên bản:in lần thứ tám
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 A109b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn