Mullers grobes Deutsches ortbuch (Đại từ điển Muylơ về địa danh Đức)\

Từ điển chứa đựng 125000 địa danh chính xác của các thành phố, làng xã và các vùng dân cư dùng trong các lĩnh vực giao thông, kinh tế và quản lý hành chính. Sau phần từ điển là các phụ lục và chỉ dẫn địa hạt của các cơ quan quản lý lao động, bưu điện, tuyển quân; diện tích và dân số của các cấp hành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Muller Joachim
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Wuppertal: Post und Ort, 1996
Phiên bản:in lần thứ 26
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 943 M510l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn