Wer ist wer? Das Deutsche who's who Bundesrepublik Deutschland (Nước Cộng hoà Liên bang Đức - Người Đức này là ai?)

Sách ghi tiểu sử các nhân vật đương đại tiêu biểu của nước Cộng hoà liên bang Đức. Để phục vụ việc tra cứu, tên các nhân vật được xếp theo bảng chữ cái tiếng Đức, có danh mục giải nghĩa các từ viết tắt, danh mục các cơ quan nhà nước Liên bang và các bang, các nhân vật quá cố từ lần xuất bản trước, c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Norbert beleke (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Lubeck: Schmidt - Romhild, 1998
Phiên bản:in lần thứ 36
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 943 W206-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn