German insurance laws (Luật bảo hiểm Đức)

Sách giới thiệu và chú giải song ngữ Đức - Anh về các đạo luật, luật và văn bản hướng dẫn thi hành các luật về quản lý các doanh nghiệp bảo hiểm, về hợp đồng bảo hiểm, về bảo hiểm nghĩa vụ xe vận tải và cấp phép giao thông đường phố. Sách có phần giải thích bằng tiếng Anh các thuật ngữ Đức và chữ Đứ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : kđ.: Kinh tế bảo hiểm Karlsruhe, 1995
Phiên bản:in lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.43 G206m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn