Betriebsverfassungsgesetz (Luật về tổ chức doanh nghiệp)

Luật được biên tập song ngữ Đức - Anh, có phần giải thích bằng Anh ngữ dùng để hướng dẫn thi hành. Các luật về tổ chức xí nghiệp được đề cập đến việc bầu, tổ chức các hội đồng quản trị, hội nghị doanh nghiệp, hội đồng các doanh nghiệp ở tổ hợp và Công-xoóc-xi-om, đại diện người học nghề trẻ ở doanh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Peltzer
Đồng tác giả: Stewart
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Frankfurt am Main: Fritz Knapp, 1998
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.065 B207r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn