German environmental law for practitioners (Luật môi trường của nước Đức - dành cho các nhà chuyên môn)

Sách giới thiệu bằng tiếng Anh những nội dung cơ bản của Luật môi trường Đức như: nguyên tắc và cơ sở pháp lý, trách nhiệm đối với những hậu quả của ô nhiễm, xử lý hình sự... Phần nguyên văn luật môi trường được trình bày song ngữ Anh - Đức với những phần chính như: chống ô nhiễm qua không khí, tiến...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Schlemminger Horst
Đồng tác giả: Holger Wissel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: C.H. Beck, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.43 G206m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn