The German stock corporation act (Luật doanh nghiệp cổ phần Đức)\

Sách song ngữ Đức - Anh, có phần giới thiệu dẫn nhập bằng tiếng Anh. Các phần của sách giới thiệu luật của Đức về doanh nghiệp cổ phần, công ty hữu hạn cổ phần, các doanh nghiệp hợp nhất, các quy định về xử lý vi phạm

Lưu vào:
Tác giả chính: Schneider Hannes
Đồng tác giả: Martin Heidenhain
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: C.H. Beck, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.065 G206m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn