Parlamentslehre: das parlamentairische regierungsstem im technischen zeitalter (Sách học về Nghị viện: Hệ thống nhà nước nghị viện trong thời đại kỹ thuật)

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về chế độ nhà nước nghị viện của Đức như: cơ sở về Hiến pháp; hệ thống nhà nước; nhiệm vụ và quyền của nghị viện; tổ chức, hoạt dộng và quy trình làm việc của nghị viện liên bang; mối quan hệ giữa nghị viện và xã hội, giữa nghị viện và sự phát triển của pháp luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: Oldenbourg, 1998
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328 P109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn