Einfuhrung in die internationale politik - studienbuch (Nhập môn chính trị học quốc tế - Sách giáo khoa)\

Sách dạy những vấn đề về đối tượng giảng dạy và nghiên cứu của môn Quan hệ quốc tế như: khái niệm, xuất phát điểm, các nguyên lý chuẩn mực như hoà bình, tự do và công lý của quan hệ quốc tế; chính sách đối ngoại của Mỹ, Tây Âu, Nga Xô - Viết, Đức, Nhật; Những khu vực trung tâm xung đột chính sách đố...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Knapp Mafred
Đồng tác giả: Gert krell
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: R. Oldenbourg, 1998
Phiên bản:in lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 322.1 E201n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn