Internationale politik einfuhrung in das system internationaler herrschaft (Chính trị học quốc tế: nhập môn Hệ thống quyền lực quốc tế)\

Giới thiệu về chính trị học đối ngoại; quốc tế, lịch sử của khoa chính trị học quốc tế; các khái niệm cơ sở như: đấu tranh, lợi ích, đối thủ, đối đáp và phê phán của nữ giới trong chủ nghĩa thực dụng chính trị; chính trị học quốc tế với tư cách một hệ thống đấu tranh; những chủ đề kinh tế và bảo vệ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Albrecht Ulrich
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: R. Oldenbourg, 1999
Phiên bản:in lần thứ năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn