Deutscher und britischer Parlamentarismus (Chế độ đại biểu Nghị viện ở Anh và Đức)\

Sách tập hợp các bài nghiên cứu từ nguyên bản tiếng Đức hoặc tiếng Anh về nền dân chủ nghị viện ở Đức và Anh trong các thời đại lịch sử cận đại và hiện nay với các chủ đề về so sánh hiến pháp, cơ sở xã hội và chính trị, sự hợp nhất về chế độ nhà nước, vương triều và đế chế, hiệu lực của chức năng ki...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Birke Adolf M.
Đồng tác giả: Kurt Kluxen
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: K.G. Verlag, 1988
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.3 D207t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn