Steuerrecht (Luật về thuế)\

Sách trình bày những căn cứ của luật thuế; luật về xử lý vi phạm thuế; các luật về từng loại thuế riêng biệt như thuế thu nhập, thuế nhà thờ, thuế nghiệp đoàn, thuế doanh thu, thuế phương tiện vận tải đặc biệt...; việc đánh thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh vốn, luật tố tụng về thuế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tipke Klaus
Đồng tác giả: Joachim Lang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Koln: Dr. Otto Schmidt, 1996
Phiên bản:in lần thứ 15
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 St207e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn