Presserecht (Luật báo chí - Bình luận luật báo chí các bang của nước CHLB Đức)

Sách bình luận Luật báo chí các bang và liên bang của nước CHLB Đức với toàn diện các loại hình báo chí (thông tấn, viễn thông, báo nói, báo hình...), các công đoạn (xuất bản, in, phát hành...), các chính sách quản lý (khuyến khích, cho phép, hạn chế...). Sách dẫn tài liệu tham khảo Luật báo chí thờ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Loffler (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Muyn-sen: C.H. Beck, 1997
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.43 Pr206s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn