Sozialrecht: ein Studienbuch (Luật về xã hội: sách tham khảo)\

Sách đề cập những lĩnh vực chủ yếu của luật xã hội như: bảo hiểm xã hội, trợ giúp việc làm, bồi thường độc hại về sức khoẻ, trợ giúp đào tạo, giảm nhẹ chi tiêu gia đình, trợ giúp về chỗ ở, trợ giúp thanh thiếu niên; tố tụng hành chính về pháp luật xã hội; thẩm quyền xét xử về xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Gitter Wolfgang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: C.H. Beck, 1998
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.04 S435-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn