Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen (Toà án Hiến pháp liên bang: Vị trí, trình tự tố tụng, quyết định bản án)\

Sách trình bày những lĩnh vực chủ yếu về vai trò, cơ cấu tổ chức, trình tự tố tụng, thẩm quyền trong luật tố tụng hiến pháp liên bang; khiếu nại tố cáo về hiến pháp; trình tự bảo vệ hiến pháp, kiểm tra bầu cử; thẩm quyền của toà án hiến pháp bang; toà án châu Âu với vấn đề nhân quyền; nhiệm vụ, giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Schlaich Dlaus
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: C.H. Beck, 1998
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.43 B512d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn