Wohlfahrtsstaten im Vergleich - Soziale Aicherungssysteme in Europa (So sánh giữa các nhà nước phúc lợi - hệ thống bảo hiểm xã hội ở châu Âu)\

Sách giới thiệu những vấn đề lý luận và thực hành môn học so sánh các nhà nước phúc lợi ở châu Âu về lĩnh vực an sinh xã hội, được so sánh giữa quốc gia tiêu biểu gồm: Đan Mạch, Anh, Hà Lan, Thuỵ Điển, Tây Ban Nha

Lưu vào:
Tác giả chính: Schmid Josef
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Opladen: Leske, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 361.6 W427l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn