Medien in Deutschland. Band 1 - Presse (Thông tin đại chúng ở Đức. Tập 1 - Báo chí)\

Sách trình bày sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng ở Đức trong các giai đoạn lịch sử, khởi đầu từ khi phát triển kỹ thuật in, trải qua thời kỳ chủ nghĩa Quốc xã, thời kỳ chia cắt thành CHLB Đức và CHDC Đức, thời kỳ tái thống nhất nước Đức, tầm nhìn về triển vọng phát triển của thôn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Purer Heinz
Đồng tác giả: Johannes Raabe
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Bonn: UVK Medien, 1998
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 070.4 M201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn