Haushaltrecht - Vorschriftensammlung (Luật ngân sách - Tập hợp toàn văn)\

Sách trình bày các nội dung chủ yếu của Luật CHLB Đức về ngân sách và các văn bản có liên quan như: Hiến pháp, Hiệp định thống nhất, Luật về kiểm toán liên bang, luật về khuyến khích sự ổn định và phát triển kinh tế. Phần tham khảo giới thiệu các luật của thời đế chế Đức bao gồm luật về phát triển k...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Schuy Johannes
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Heidelberg: C.F. Muller, 1998
Phiên bản:in lần thứ 17
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.03 H111s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn