Urheber - und Verlagsrecht (Luật về quyền tác giả và xuất bản)\

Sách trình bày các vấn đề cơ bản của Luật về quyền tác giả và về xuất bản ở Đức, xuất phát từ cơ sở về Hiến pháp và về hiệp định thống nhất nước Đức năm 1990, trình bày chi tiết về nội dung các luật về quyền tác giả của quốc tế và cộng đồng châu Âu, dự thảo mới nhất lần thứ tư luật sửa đổi luật về q...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hillig Hans - Peter
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Nordlingen: Beck - Texte im dtv, 1995
Phiên bản:in lần thứ sáu
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0998 U521h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn