Luật cơ bản của nước Cộng hoà liên bang Đức

Sách viết bằng tiếng Nga về Luật cơ bản của CHLB Đức (23 - 3 - 1949) được sửa đổi và bổ sung mới nhất ngày 20 - 10 - 1997 và quốc ca của CHLB Đức

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Russian
Xuất bản : Bonn: UBP, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.09 L504c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn