Kleine deutsche Vefassungsgeschichte vom fruhen mittealter bis zur Gegenwart (Lịch sử tóm tắt về Hiến pháp của nước Đức - từ thời kỳ tiền trung cổ đến thời đại hiện nay)

Sách viết về lịch sử hình thành và phát triển của Hiến pháp nước Đức qua các giai đoạn lớn, từ thời Đế chế Đức Pháp, Đại đế La mã, thế kỷ 19, từ khi Thế chiến thứ nhất đến nay. Tác giả đi sâu vào giai đoạn từ Thế chiến thứ nhất đến nay để phân tích những vấn đề của hiện tại và tương lai của việc hoà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Zippelius Reinhold
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Munchen: C.H. Beck, 1997
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.43 K310-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn