Das politische system der bundesrepublich Deutschland (Hệ thống chính trị của nước CHLB Đức)\

Tác giả trình bày những phương diện cơ bản của hệ thống chính trị như: cơ sở pháp luật và nhà nước, hệ thống các chính đảng cầm quyền, bộ máy lập pháp và hành pháp, các cấp hành chính, cơ cấu kinh tế - xã hội, nền văn hoá chính trị của CHLB Đức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Rudzia Wolfgang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Opladen: Leske+Budrich, 1996
Phiên bản:in lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.9597 P428-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn