So arbeitet der Deutsche Bundestag (Nghị viện Liên bang Đức làm việc như thế)?\

Sách trình bày về tổ chức và phương pháp làm việc của Nghị viện Liên bang Đức, đi sâu vào hoạt động lập pháp. Các hoạt động lập pháp quan trọng gồm: dự thảo văn bản, tham dự của Hội đồng Liên bang, công tác chuẩn bị của các chính đảng, quy trình làm luật, xây dựng luật ngân sách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Schick Rupert
Đồng tác giả: Wolfgang Zeh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Rheinbreitback: NDV, 1995
Phiên bản:in lần thứ tám
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 943 S400a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn