Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ: Pháp lệnh này đã được UBTVQHK9 thông qua ngày 25-06-1996, và có hiệu lực từ ngày 1-1-1997

Bức xạ được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả, nhưng cũng rất nguy hiểm đối với con người, pháp lệnh này quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng bức xạ đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam. Pháp lệnh có 7 chương, 38 điều quy định nguyên tắc về bảo đảm an toàn bức xạ, trách nhi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXNCN Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.7 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn