GmbH - Gesetz Deutsch - englische Textausgabe (Luật công ty trách nhiệm hữu hạn của nước Đức - Có phần song ngữ Đức Anh nội dung luật)\

Dẫn nhập bằng khái niệm chung, những dấu hiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn trong nền kinh tế Đức và thế giới kinh doanh, sách trình bày những nội dung cơ bản của Luật công ty trách nhiệm hữu hạn Đức như: đăng ký thương mại, sáp nhập, quyền và trách nhiệm của cổ đông độc lập, quản lý kế toán và th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Peltzer Martin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
German
Xuất bản : Koln: Dr. Otto Schmidt, 1996
Phiên bản:in lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.43 G000m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn