German Capital market law (Luật thị trường vốn ở Đức)\

Sách khái quát về sự phát triển, cơ cấu, nền an ninh, chế độ quản lý thị trường vốn ở nước Đức. Trên cơ sở đó sách đăng toàn văn các bộ luật của nước Đức về kinh doanh chứng khoán, hối đoái, an toàn kinh doanh chứng khoán, quy chế của thị trường hối đoái chứng khoán Phrăng Phuốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Sicbel Ulf R.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Nordlingen: C.H. Beck, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.43 G206m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn