Harmorisierung des Agrarrech in Europa (Sự hài hoà của luật về nông nghiệp ở châu Âu)\

Sách đăng tải các báo cáo chuyên đề về tình trạng, sự cần thiết và hạn chế của hệ thống pháp luật châu Âu trong lĩnh vực nông nghiệp tại Uỷ ban châu Âu về pháp luật nông thôn ngày 20 và 21 - 9 - 1990 ở thành phố Gottingen, CHLB Đức

Lưu vào:
Tác giả chính: Gotz Volkmar
Đồng tác giả: Joseph Hudault
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Xuất bản : Gottingen: Carl Heymanns, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 630 H109m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn