Văn hóa Huế xưa: Đời sống văn hóa gia tộc\ tập 1

Sách giới thiệu khái quát về gia tộc xứ Huế trong lịch sử; cội nguồn họ tộc xứ Huế; các thiết chế văn hoá họ tộc Huế; đời sống văn hoá vật thể và phi vật thể

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Nguyễn Lưu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn