Văn hóa Huế xưa: Đời sống văn hóa cung đình\ tập 3

Sách giới thiệu phả hệ, tổ chức hoàng tộc nhà Nguyễn; công cuộc xây dựng thành Phú Xuân; văn hoá vật thể, và phi vật thể cung đình Huế; việc kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại trong văn hoá Huế

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Nguyễn Lưu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn